miércoles, 6 de marzo de 2013

El moviment Hessel - Stéphane Hessel


Títol català: El moviment Hessel: Indigneu-vos! · Comprometeu-vos! · El camí de l'esperança
Títol castellà: ¡Indignaos! · ¡Comprometeos! · El camino de la esperanza
Títol original: Indignez-vous! · Engagez-vous! · Le chemin de l´espérance
Autor: Stéphane Hessel
Any de publicació: 2013
Editorial: labutxaca
Nº de pàgines: 214
Preu: 9,95 €
Enquadernació: Rústica


Sota el clam El moviment Hessel hem volgut unir els tres grans manifestos dels darrers anys, obra de Stéphane Hessel: Indigneu-vos!, fruit d’un discurs que va pronunciar el 2008, Comprometeu-vos!, plantejat com unes converses amb Gilles Vanderpooten, i El camí de l’esperança, escrit en col·laboració amb un dels grans intel·lectuals del segle XX, el filòsof Edgar Morin. Hessel, l’únic redactor encara viu de la Declaració Universal dels Drets Humans, ens ofereix el que de ben segur serà el seu llegat escrit més conegut.

Amb aquesta edició, volem donar un sentit unitari a tres grans clams que cal plantejar-los com un de sol, que dóna el tret de sortida amb la rebel·lió i la insurrecció pacífica, segueix amb la necessitat de comprometre’s, i conclou amb la necessitat de fer un pas endavant i canviar el que no ens agrada de la nostra realitat a través de la mobilització cívica.Els últims moviments socials de protesta que s'han donat al nostre país i a molts altres països del nostre entorn, troben inspiració en les paraules d’en Hessel, recollides en aquests tres manifestos. Hessel ens parla de la necessitat de rebel·lar-nos de forma pacífica, contra les grans injustícies que amenacen l'estat de benestar i la mateixa idea de democràcia, tal com va ser entesa després de la derrota del feixisme i la proclamació de la declaració universal dels drets humans. 

El llibre inclou un annex amb la declaració universal dels drets humans, en la redacció dels quals va col·laborar el propi Stéphane Hessel. La seva lectura és molt recomanable, doncs és la clara inspiració de l'esperit de l'obra. 

Les dificultats que ens acuiten són moltíssimes, des de la corrupció generalitzada al desmantellament de la seguretat social, el sistema de pensions i l'educació pública de qualitat, així com l'amenaça dels integrismes, la intolerància, la immigració, la precarietat de l'ocupació i els salaris, passant pels grans problemes ecològics. La solució no pot ser deixada en mans de grups que solament persegueixen el lucre personal i el poder omnímodo. Es pot estar o no d'acord amb les idees polítiques aquí expressades, clarament són idees inspirades en les polítiques d'esquerres i en els valors republicans, com el mateix Hessel reconeix. Les seves fonts són els grans corrents de l'esquerra, la llibertària, la socialista, la comunista i l'ecologista, però també es convida a debatre i discutir les seves idees dient que mai pretenen ser alguna cosa dogmàtic. 

Les seves idees i propostes afecten tots els àmbits compromesos per la gran crisi financera, que compara salvant les òbvies distàncies amb la Gran Depressió de 1929. Reconeix que la situació que li toco viure en la seva joventut i li porto a lluitar en la Resistència francesa contra l'ocupació nazi, no és la mateixa que es viu avui dia. Però, no obstant això, quan tot allò que s'assoliment perilla és el moment de militar activament per tractar de fer-ho millor. Parafrasejant a l'autor, no es tracta de fer el més brillant dels futurs però si un futur suportable on poder viure en llibertat. 

La resistència pacífica és el mitjà proposat per Hessel per lluitar contra la tirania dels mercats i els interessos financers, en una societat on la corrupció aconsegueix tots els estaments l'autor proposa, no solament la protesta enèrgica i efectiva sinó tota una regeneració dels valors democràtics i morals. 

Aquesta obra llança una crida a l'acció, a deixar enrere el adocenament que ens imposen els grans mitjans de comunicació, deixar de ser indolents i aixecar-se del sofà. Resignar-se a la fatalitat dels temps és el pitjor que es pot fer, significaria perdre la lluita sense ni tan sols haver intentat barallar. 

En resum, crec que sigui el que sigui l'orientació política de cadascun o encara que no tingui cap, tots reconeixem que els problemes descrits són certs, així com la necessitat de solucionar-los. També que devem posar-nos d'acord en el mètode per fer-ho, doncs hi ha massa en joc i massa coses en perill per passar del tema. El nostre present i el nostre futur estan en dubte.
Los últimos movimientos sociales de protesta que se han dado en nuestro país y en otros muchos países de nuestro entorno, encuentran inspiración en las palabras de Hessel, recogidas en estos tres manifiestos. Hessel nos habla de la necesidad de rebelarnos de forma pacífica, contra las grandes injusticias que amenazan el estado de bienestar y la misma idea de democracia, tal y como fue entendida tras la derrota del fascismo y la proclamación de la declaración universal de los derechos humanos. 

El libro incluye un anexo con la declaración universal de los derechos humanos, en cuya redacción colaboró el propio Stéphane Hessel. Su lectura es muy recomendable, pues es la clara inspiración del espíritu de la obra. 

Las dificultades que nos acucian son muchísimas, desde la corrupción generalizada al desmantelamiento de la seguridad social, el sistema de pensiones y la educación pública de calidad, así como la amenaza de los integrismos, la intolerancia, la inmigración, la precariedad del empleo y los salarios, pasando por los grandes problemas ecológicos. La solución no puede ser dejada en manos de grupos que solo persiguen el lucro personal y el poder omnímodo. Se puede estar o no de acuerdo con las ideas políticas aquí expresadas, claramente son ideas inspiradas en las políticas de izquierdas y en los valores republicanos, como el mismo Hessel reconoce. Sus fuentes son las grandes corrientes de la izquierda, la libertaria, la socialista, la comunista y la ecologista, pero también se invita a debatir y discutir sus ideas diciendo que nunca pretenden ser algo dogmático. 


Sus ideas y propuestas afectan todos los ámbitos comprometidos por la gran crisis financiera, que compara salvando las obvias distancias con la Gran Depresión de 1929. Reconoce que la situación que le toco vivir en su juventud y le llevo a luchar en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi, no es la misma que se vive hoy en día. Pero, no obstante, cuando todo aquello que se logro peligra es el momento de militar activamente para tratar de hacerlo mejor. Parafraseando al autor, no se trata de hacer el más brillante de los futuros pero si un futuro soportable donde poder vivir en libertad. 

La resistencia pacífica es el medio propuesto por Hessel para luchar contra la tiranía de los mercados y los intereses financieros, en una sociedad donde la corrupción alcanza todos los estamentos el autor propone, no solamente la protesta enérgica y efectiva sino toda una regeneración de los valores democráticos y morales. 

Esta obra lanza un llamamiento a la acción, a dejar atrás el adocenamiento que nos imponen los grandes medios de comunicación, dejar de ser indolentes y levantarse del sofá. Resignarse a la fatalidad de los tiempos es lo peor que se puede hacer, significaría perder la lucha sin ni siquiera haber intentado pelear. 

En resumen, creo que sea cual sea la orientación política de cada uno o aunque no tenga ninguna, todos reconocemos que los problemas descritos son ciertos, así como la necesidad de solucionarlos. También que debemos de ponernos de acuerdo en el método para hacerlo, pues hay demasiado en juego y demasiadas cosas en peligro para pasar del tema. Nuestro presente y nuestro futuro están en entredicho. 

1 comentario :